Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst

Verditakst er en forventet markedsverdi ved salg av bolig, altså den prisen selger normalt kan forvente i markedet per dags dato. Ved en verditakst lager vi en rapport etter befaring og oppmåling av arealet på boligen.

 Slike rapporter inneholder ingen opplysninger om byggets tilstand og må ikke forveksles med en tilstands- eller boligsalgsrapport. Denne rapporten benyttes ved refinansiering av lån, arv, skilsmisser eller lignende.