Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll er et krav ved nybygg og søknadspliktig ombygging. Dette er en trygghet for deg som tiltakshaver.

Hva er uavhengig kontroll, og når kreves det?  

Uavhengig kontroll er en kvalitetssikring av prosjektering, resultatet og av arbeidet som utføres på bygget. Det er krav om uavhengig kontroll av både våtrom og lufttetthet ved nybygging, og ved søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger.

Hvorfor er det krav om uavhengig kontroll?  

1. januar 2013 ble det innført nye byggeforskrifter. Disse krever at en uavhengig part skal kontrollere våtrom og lufttetthet i alle nye  boliger. Kontrolløren skal være en uavhengig part, uten bindinger til håndverkerne eller andre som er involvert i byggingen. Normalt er det derfor du, som huseier og tiltakshaver, som bestiller uavhengig kontroll.

Takstmann Øyås AS utfører uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 og 2. 

Har du spørsmål? Ta kontakt herØnsker du å bestille, kan du enkelt gjøre det her