Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er en fullstendig gjennomgang og sjekk av boligen, typisk i forbindelse med eierskifte. Boligsalgsrapport er en trygghet for både selger og kjøper.

I rapporten legges det vekt på de byggetekniske forholdene som er relevante ved eierskifte, som behovet for reparasjoner, oppussing, vedlikehold, og legger dette til grunn når boligens verdi beregnes.

Med en boligsalgsrapport kan du unngå misforståelser og forebygge endel konflikter. Men en slik rapport erstatter likevel ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen.