Reklamasjonstakst

Reklamasjonstakst

Reklamasjon kan være aktuelt enten ved kjøp av bruktbolig, ved kjøp/oppføring av ny bolig, eller ved utført arbeid på en bolig/bygning. Ved reklamasjonstakst kan vi vurdere de forhold det klages på og foreta en beregning av økonomiske konsekvenser ved utbedring.

Vi gjør i slike tilfeller en befaring på stedet og vurderer i tillegg eventuell teknisk dokumentasjon som er tilgjengelig. Vi vurderer aldri de juridiske sidene av saken.