Verditaksering næring

Verditaksering næring

Ved takst av næringseiendom legges vanligvis leieinntektene og eierkostnader til grunn for verdisettingen. Under utarbeidelsen av rapporten vurderer vi områdets generelle leienivå for tilsvarende bygg og tar hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet. 

Denne typen taksering baserer seg på internasjonale standarder hos TEGOVA