Byggelånskontroll

Byggelånskontroll

Vi er behjelpelige med oppfølgingen av kortsiktige lån i byggetiden. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/långiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å fullføre bygget og oppfylle sin del av kontrakten.

Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med faste verdier som tilføres bygget, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan.