Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport er en detaljert og grundig beskrivelse av objektets/byggets tilstand, med hensyn til dens tekniske tilstand og vedlikehold. I rapporten beskrives blant annet avvik fra byggeforskriftene og normale forventninger om tilstanden etter slitasje og elde.