Sjekker baderom

Våtromstest

Benyttes ved vurdering av tilstand på leiligheter i blokk. En våtromstest er en vurdering av tilstanden på våtrommet vurdert opp imot referansenivå.

Vi undersøker også om det aktuelle våtrommet er godkjent, altså at det oppfyller datidens forskriftskrav. 

Vi vurderer utførelsen av våtrom i forbindelse med reklamasjon på utførelsen eller som kontroll i forbindelse med oppføring av nye bad. 

Takstmann Øyås AS er Godkjent våtromsbedrift. 
http://ffv.no/finn-godkjent-vatromsbedrift

Er du usikker på om badet ditt oppfyller kravene?
Du har sikkert hørt om våtromsnormen, men vet du hva forskriftskravet er? Her skal vi forklare deg forskjellen, og kanskje du finner ut hva som gjelder for ditt bad:

  • Våtromsnormen må avtales, det vil si at det må fremgå av kontrakten med utførende (entreprenør, byggefirma, rørlegger) at badet ditt skal være planlagt og utført etter de løsningene som fremgår av våtromsnormen. 
  • Har du ingen slik avtale eller kontrakt er det forskriftskravet, for den tiden badet ble bygget, som gjelder. Forskriftskravet er et minimumskrav, det vil si at det er et absolutt minimum av hvilke krav som stilles til et våtrom eller bad.