Naturskade

Naturskade

Når en eiendom får skade er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Skader som direkte skyldes skred, storm, flom og jordskred kalles naturskader. Takstmann Øyås AS har lang erfaring med større naturskader. Det kan ved enkelte tilfeller bli benyttet skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen. I slike tilfeller kan vi bistå som skjønnsmann. Les mer på skadetaksering.

Takstmann Øyås AS er godkjent for taksering av naturskader til Landbruksdirektoratet og Norsk Naturskadepool.

https://www.landbruksdirektoratet.no/naturskadeordningen/

https://www.naturskade.no/

 

Slik sikrer du huset ditt bedre mot skade

Hver vinter forårsaker kraftig vind og nedbør skader for flere millioner. Vi er i mange tilfeller maktesløse overfor naturkreftene, men med noen enkle grep kan du selv være med og begrense skadeomfanget så godt det lar seg gjøre.

 

Før vinterstormene er over oss kan det lønne seg om du tar en rask sjekk av huset og får utført de utbedringene som trengs. Det er god økonomi i godt vedlikehold, og selv om man ikke kan sikre seg mot alt, er et godt vedlikeholdt hus bedre rustet til å møte vinterstormene. Og ikke vent til stormen er på sitt verste, da bør du holde deg inne.  Vi har derfor laget en liten sjekkliste over ting du bør være oppmerksom på.

 

  1. Gå over taket. Sjekk innfestingen av takplater og se etter løse takplater, eller knuste og manglende takstein, og forsøk å utbedre disse. Får stormen først tak kan hele taket fort blåse av gårde. Kontroller undertaket også, om du har mulighet.
  2. Sjekk at takrenner og nedløp ikke er fulle av smuss, løv og mose.
  3. Sikre løse gjenstander som hagemøbler, trampoline eller annet du har stående ute. Løse gjenstander kan utgjøre en stor fare for liv og helse i forbindelse med storm.
  4. Har du andre bygninger, som naust eller brygge, ta en sjekk og se hvilken tilstand de er i.

 

Er skaden først en realitet har du som huseier et ansvar for å sikre at skaden ikke blir større enn nødvendig, mer informasjon om hva du bør gjøre i slike tilfeller kan du lese om her på siden om skadetaksering.