Naturskade

Naturskade

Når en eiendom får skade er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Skader som direkte skyldes skred, storm, flom og jordskred kalles naturskader. Takstmann Øyås AS har lang erfaring med større naturskader. Det kan ved enkelte tilfeller bli benyttet skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen. I slike tilfeller kan vi bistå som skjønnsmann. Les mer på skadetaksering.

Takstmann Øyås AS er godkjent for taksering av naturskader til Landbruksdirektoratet og Norsk Naturskadepool.

https://www.landbruksdirektoratet.no/naturskadeordningen/

https://www.naturskade.no/