Prisliste

TakstoppdragKommentarer/tilleggeks. mva.ink. mva.
Tilstandsrapport
Tilstandsrapport Bolig ink. Areal og Verdi1.500,- pr boenhet.10.10012.625
Tilstandsrapport Bolig ink. Areal og Verdi (med garasje)1.500,- pr boenhet.10.72013.400
Tilstandsrapport Bolig ink areal, uten verdi.1.500,- pr boenhet.7.5849.480
Tilstandsrapport Bolig ink. Areal, uten verdi (med garasje)1.500,- pr boenhet.8.60010.750
Verditakst
Verdi og lånetakst, bolig(småbruk, 500,- pr bygg)5.2606.575
Verdi og lånetakst, leilighet/fritidsbolig4.8406.050
Våtromstakst uten verdi, leilighet og boligVerdi 2.5005.2606.575
Energimerking forenklet1.1001.375
Timehonorar1.2121.515
Timehonorar næring og storskader1.3501.688
Timehonorar landbruk1.1951.494
KM8.1010,12
Ved befaring hvor samlet kjøring fra kontorsted er mer enn 1 time tilkommer kjøretid kr 500 pr. påbegynte time.
MERK: Tilstandsrapport Bolig baserers på NS 3424
Merk; Innhenting av dokumenter er forutsatt utført av eier / oppdragsgiver. Eventuelt utgifter vedr. dette og andre utgifter kommer selvsagt i tillegg