Prisliste

TakstoppdragKommentarer/tilleggeks. mva.ink. mva.
Tilstandsrapport
Tilstandsrapport Bolig ink. Areal og Verdi1500,- pr boenhet.1010012625
Tilstandsrapport Bolig ink. Areal og Verdi (med garasje)1500,- pr boenhet.1072013400
Tilstandsrapport Bolig ink areal, uten verdi.1500,- pr boenhet.75849480
Tilstandsrapport Bolig ink. Areal, uten verdi (med garasje)1500,- pr boenhet.860010750
Verditakst
Vedi og lånetakst, bolig(småbruk, 500,- pr bygg)52606575
Vedi og lånetakst, leilighet/fritidsbolig48406050
Våtromstakst uten verdi, leilighet og boligVerdi 250052606575
Energimerking forenklet11001375
Timehonorar12121515
Timehonorar Næring, landbruk og storskader13201650
KM8.1010,12
Ved befaring hvor samlet kjøring fra kontorsted er mer enn 1 time tilkommer kjøretid kr 500 pr. påbegynte time.
MERK: Tilstandsrapport Bolig baserers på NS 3424
Merk; Innhenting av dokumenter er forutsatt utført av eier / oppdragsgiver. Eventuelt utgifter vedr. dette og andre utgifter kommer selvsagt i tillegg