Bilde av Gård

Landbrukstakst

Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer verdsetting av landbrukseiendommer til ulike formål som eierskifte i familien, salg, lån med mer.  

Ved salg som trenger konsesjonsbehandling, samt ved lånopptak på eiendom, er det konsesjonslovens bestemmelser og rundskrivene utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet som er styrende for verdivurderingen. Ved fastsettelse av markedsverdi, som ved salg og belåning skal eiendommen vurderes ut fra markedsverdi, men ikke settes høyere enn retningslinjene som konsesjonslovens bestemmelser og rundskrivene utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet gir.  

Takstmannen skal sette verdien i henhold til gjeldende lovverk og rundskriv. Jord og skog verdsettes som hovedregel etter nettoavkastning.

Verdisetting av landbrukseiendommer er uansett formål sterkt knyttet til eiendommens muligheter for avkastning, bruksverdi og eiendommens bostedsverdi.