Skadetakst

Skadetakst

Skadetakst benyttes ved skade på fast eiendom og løsøre, som typisk vannskade og brannskade. Vi er i slike tilfeller en uavhengig og profesjonell tredjepart, der vi sikrer et riktig oppgjør og rett reparasjonsmetode til skadelidte. Uavhengighet og kompetanse er grunnen til hvorfor det er så viktig å bruke takstmann.

Når en skade inntreffer er det ofte store verdier som står på spill, det er derfor viktig at skaden blir vurdert av en uavhengig tredjepart med god kompetanse innenfor området. Skadetaksten blir en del av vurderingsgrunnlaget for forsikringssaken som oppstår.

Dette gjør du når skaden har oppstått:

  • Sikre eiendeler, innbo og lignende for å unngå større skade på disse.
  • Tørk opp fritt vann. Slå av sikringer.
  • Meld inn skade til forsikringsselskapet. 
  • Ta gode bilder for å dokumentere mest mulig fra skadedagen.
  • Sikre bygget slik at det ikke oppstår en større skade enn nødvendig.
    Som eier av bolig så har du et ansvar for å sikre eiendeler og bygningsmasser mot større skade.

Les mer under naturskade.

Takstmann Øyås AS utfører oppdrag for de aller fleste forsikringsselskap i Norge. Vi takserer i et stort geografisk område og reiser rundt i hele landet på storskader.  

Takstmann Øyås AS er et av Norges ledende foretak innen skadetaksering. Vi foreleser innen skadetaksering, og er med på å bygge opp studiet for nye skadetakstmenn i Norge.