Sivert Mauset

Takstfullmektig NLT

  • Landbruksøkonom/sivilagronom NMBU
  • 20 års erfaring innen landbruksrådgiving og eiendom
  • Gardbruker siden 1999
Bilde av Sivert Mauset