Sivert Mauset

Takstmann MNLT

  • Landbruksøkonom/sivilagronom NMBU
  • 20 års erfaring innen landbruksrådgiving og eiendom
  • Gardbruker siden 1999

E-post kontakt sivert@mausetlandbruk.no

E-post kontakt 99 23 13 93

Bilde av Sivert Mauset