Pål Rune Meek

Sertifisert takstmann i Norsk Takst

  • Bolig verdi og tilstand
  • Skjønn
  • Skadetaksering

Pål Rune Meek er bosatt på Averøya og har kontor i Kristiansund. Han driver foretaket Bygg-Con AS og er samarbeidspartner med oss på skadetaksering. En trivelig takstkonsulent med lang og god erfaring.

E-post kontakt paal@takstmannoyas.no

E-post kontakt 47 31 23 12

Bilde av Pål Rune Meek