Nils Håvar Øyås

Sertifisert takstmann i Norsk Takst

  • Bolig verdi og tilstand
  • TEGoVA Residential Valuer (TRV)
  • Næring verdi
  • Skadetaksering
  • Skjønn
  • Naturskadetaksering (L.dir.)
  • Naturskade (NP)

Medlem i skadeutvalget til Norsk Takst.

Foreleser hos Norges eiendomsakademi: Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn.

E-post kontakt nils@takstmannoyas.no

E-post kontakt 46 41 46 43

Bilde av Nils Håvar Øyås