Jon-Aage Bjørnholt

Daglig leder og takstingeniør, Nordfjord Takst & Consulting AS

Sertifikater:

  • Bolig verdi
  • Bolig tilstand
  • TEGoVA Residential Valuer (TRV)
  • DNV GL Boligsalgsrapport
  • Næring
  • Recognised European Valuer (REV)
  • Skade
  • Skjønn
  • Landbruk
  • Teknologi- og Spesialområde : – innbo og løsøre

Nordfjord Takst & Consulting AS er en samarbeidspartner med Takstmann Øyås AS og har kontor i Nordfjordeid og Førde.

Nordfjord Takst & Consulting AS tilbyr verditaksering av boliger, fritidsboliger, landbruk, næringseiendommer, tomter og utviklingsområder. Utover det tilbys det tilstandsrapporter, arealmåling, skadetakster, naturskaderapporter, løsøretakster, reklamasjon, uavhengig kontroll og byggelånskontroll.

Nordfjord Takst & Consulting AS er medlem av norsk takst som er en bransjeorganisasjonen for landets takstforetak. Selskapet innehar sentral godkjenning både på prosjektering og utførelse, noe som bidrar til mer teoretisk og praktisk tynge i arbeidet med å utarbeide gode rapporter.

E-post kontakt jon.aage@takstmannoyas.no

E-post kontakt 450 56 603

Bilde av Jon-Aage Bjørnholt