Jardar Helland

Sertifisert takstmann i Norsk Takst

  • Bolig verdi og tilstand
  • DNV GL Boligsalgsrapport
  • Skade
  • Skjønn
  • Naturskadetaksering (L.dir.)
  • Naturskade (NP)

Jardar er samarbeidspartner på skadetaksering, men driver i tillegg eget foretak ved uavhengig kontroll, byggeledelse, med mer.