Jardar Helland

Sertifisert takstmann i Norsk Takst

  • Bolig verdi og tilstand
  • DNV GL Boligsalgsrapport
  • Skade
  • Skjønn
  • Naturskadetaksering (L.dir.)
  • Naturskade (NP)

Jardar har kontor i Soknedal i Midtre Gauldal Kommune. Han er samarbeidspartner på skadetaksering, men driver i tillegg eget foretak ved uavhengig kontroll, byggeledelse, med mer. En stødig takstkonsulent med lang og god erfaring.

E-post kontakt post@bvmidtnorge.no

E-post kontakt 91 35 82 83

Bilde av Jardar Helland